Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑΝΟΥ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑΝΟΥ διοργανώνει επίσκεψη στο Κέντρο Κοινωνικής Συμπαραστάσεως Ιατρικής Προλήψεως και Ερεύνης ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ στην Ορμύλια για εξέταση Μαστογραφίας. Η επίσκεψη θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των γυναικών που θα δηλώσουν συμμετοχή , καθώς επίσης και η ημερομηνία του ραντεβού θα ανακοινωθεί εφόσον συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός γυναικών προς εξέταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: